O projekcie


Naszym celem jest od/tworzenie społecznej tożsamości mokradeł, odbudowywanie relacji mieszkanek i mieszkańców z ich lokalnymi bagnami, rzeczkami, łąkami czy rozlewiskami i wspieranie w wykonywaniu działań na rzecz ochrony tych ekosystemów. W ramach projektu współpracujemy z wybranymi Opiekun(k)ami lokalnych mokradeł z całej Polski, którzy zgłosili się do nas w procesie rekrutacji, z prośbą o wsparcie w 'zaopiekowaniu' ich mokradeł.


Pracujemy z użyciem metod etnograficznych, audiowizualnych i partycypacyjnych. Dokumentujemy, opisujemy, badamy, rozmawiamy, wiercimy w torfie, składamy wnioski, analizujemy próbki i akty prawa miejscowego, nagrywamy chlupoty i pieśni oraz pilnujemy urzędników. Szukamy opowieści zakopanych w torfie, rozbrzmiewających nad brzegami rzek i jezior, i cichnących w rowach melioracyjnych. Re/konstruujemy wiedzę tworzoną na rożnych zasadach, przez ludzkich i nieludzkich aktorów zaplątanych w bagienne sieci.


Przez dwa lata obecności w kilku miejscach rozsianych w różnych zakątkach Polski spotkałyśmy ludzi, którzy walczą o ekosystemy, które kochają. Pokazali nam piękno i różnorodność życia na bagnach i z bagnami, ale też wszechobecne zagrożenia, konflikty i szybko zachodzące zmiany. Udało nam się zgromadzić dużo materiałów - nagrań, dokumentów, a przede wszystkim ucieleśnionych doświadczeń obecności, i podzielić się wiedzą przyrodniczą, administracyjną i społeczną. W niektórych sytuacjach zaproponowaliśmy rozwiązania istniejących problemów, w innych wsparłyśmy istniejące już lokalne działania, pomysły i dążenia. Niektóre przypadki pokazały nam, że negocjowanie współzamieszkiwania antropocentrycznego świata wymaga zaakceptowania wielu kompromisów, a czasem przeciwstawienie się dominującym praktykom przekracza nasze możliwości. Zawsze jest jednak miejsce na opisywanie procesów, poszukiwania, wzajemne uczenie się i inspirowanie. Krople wody przesączającej się powoli przez mokradła, mają moc drążenia polityczno-społecznej skały, więc wierzymy, że warto podążać ich ścieżkami.


Zapraszamy do eksplorowania Mapy Zaopiekowanych Mokradeł w Polsce i zanurzenia się w błotnym archiwum relacji, pamięci, rytmów, walk i zależności, które kryją się na polskich bagnach.Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Twórczynie i twórcy projektu:

Magdalena Siemaszko – koordynatorka projektu, działaczka i badaczka, łączy antropologię, biologię, aktywizm i sztukę.


Joanna Gornia – przyrodniczka, ekonomistka i działaczka, koordynowała finansowo i wspierała administracyjnie pierwszą część projektu. Anna Wiewiórowska – wspiera działania dookoła łąk w Czyżach – jeździ na wizje terenowe, współorganizuje spotkania, kontaktuje się z mieszkańcami, pisze teksty, programuje i jeździ na Podlasie kiedy tylko może.Piotr Jończyk – pomaga w redakcji tekstów, edytuje, wspiera pisanie, jeździ w teren i analizuje materiały z Polesia, które skutecznie go wciągnęło.Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego:
Wykonawczynie badań etnograficznych i autorki raportów: Jagoda Schmidt, Katarzyna Kamler, Jagoda Maciak, Justyna Szymańska, Marcin Skupiński, Kaja Kojder, Michał Demski.dr Magdalena Budziszewska – psycholożka, badaczka zajmująca się m.in. depresją klimatyczną, wspierała grupę podczas terenowej części kursu mokradłowego.Jan Kucharzyk – członek zarządu CMok i komisji rekrutacyjnej projektu, wspiera terenową wiedzą ekspercką.Olga Roszkowska – narratorka projektu, twórczyni materiałów audiowizualnych i strony www. Badaczka, artystka, filmowczyni, obecnie pracuje nad eksperymentalnym filmem dokumentalnym z Nadbużańskiego Polesia.


dr hab. Wiktor Kotowski – prof. UW, biolog, współtwórca i dobry duch projektu, wspiera swoją wiedzą ekspercką, prowadzi działania edukacyjne i badawcze.Olga Beyga – autorka loga i oprawy graficznej projektu, odpowiedzialna za graficzne opracowywanie materiałów promocyjnych i komunikacyjnych.Michał Pospiszył – filozof i historyk, którego wciągnęły bagna Polesia: jeździ w teren, słucha, pisze i opowiada o swoich badaniach podczas wykładów edukacyjnych.Edyta Gałan – artystka, członkini Stowarzyszenia Między Drzewami, opiekunka nadbużańskich łęgów.Artur Furdyna – naukowiec i działacz walczący o ochronę wód w zachodnich częściach Polski, wspiera wiedzą ekspercką walkę o wodę w Ośnie Lubuskim.Stanisław Łubieński – członek komisji rekrutacyjnej projektu, wspiera działania promocyjne.Ewa Jabłońska – członkini zarządu Cmok i członkini komisji rekrutacyjnej projektu, wspiera działania projektowe.

Marlena Tokarska – odpowiedzialna za koordynację finansową i administracyjną projektu.


dr Łukasz Kozub – biolog, ekspert CMoK, mistrz rozpoznania terenowego, bada torfowiska i analizuje cały kontekst krajobrazowy i historyczny.Xavery Deskur – reżyser i twórca filmu o Czyżach.Magdalena Suchora – inicjatorka Lubelskiego Uniwersytetu Mokradłowego. Odkryła przed nami tajniki zaglądania w torfowe próbki, współpracuje przy działaniach edukacyjnych i badawczych.dr hab. Mateusz Grygoruk, prof. SGGW – hydrolog, specjalista od modeli hydrologicznych, renaturyzacji i retencji, wspiera działania swoją wiedzą ekspercką.Magda Galus – członkini CMok, wspiera duchowo i merytorycznie działania projektowe.